انتخاب نام دوره نام استاد تاریخ برگزاری ظرفیت کل رزرو شده هزینه
منطق تخصصی(قم) سیداحمد غفاری چهارشنبه ها ۱۸-۲۰ ۳۰ ۰ ۰ ريال
علم و دین (قم) اسماعیل علی‌خانی دوشنبه ها ۱۶-۱۸ ۳۰ ۰ ۰ ريال
مبانی فلسفی علوم انسانی (قم) مهدی عبداللهی یکشنبه ها ۱۸:۳۰-۲۰ ۳۰ ۰ ۰ ريال
شرح فصوص الحکم (قم) عبدالحسین خسروپناه شنبه ها ۱۰:۳۰-۱۲ ۳۰ ۰ ۰ ريال
رموز اشراقی شاهنامه بابک عالیخانی چهارشنبه ها ۱۴-۱۶ تاریخ شروع ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۳۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
حکمة الاشراق سیدمحمد موسوی چهارشنبه ها ۱۱-۱۳ تاریخ شروع ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۳۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
متنون حکمی در باب هنر سنتی به زبان انگلیسی حمیدرضا فرزان‌یار چهارشنبه ها ۹-۱۱ صبح تاریخ شروع ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۳۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
تاریخ فلسفه: ارسطو و مکتب مشاء محمدجواد اسماعیلی سه شنبه ها ۱۵-۱۷ تاریخ شروع ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ ۳۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
شرح اشارات و تنبیهات (الهیات) سیدمحمود یوسف‌ثانی سه شنبه ها ۱۶-۱۸ ۳۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
پدیدارشناخت تاریخ استعلائی فلاسفة اسلامی منوچهر صدوقی سها سه شنبه ها ۱۶-۱۸ ۳۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری مجید حمیدزاده دوشنبه ها ۱۶-۱۸ ۳۰ ۰ ۰ ريال
جهان‌شناسی تطبیقی (همراه با پاسخ به پرسش‌های آزاد اعتقادی) علی افضلی دوشنبه ها ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ تاریخ شروع ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۳۰ ۰ ۰ ريال
تفسیر قرآن در حکمت متعالیه سیدمصطفی محقق داماد دوشنبه ها ۱۴-۱۶ تاریخ شروع ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ ۲۰۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام غلامحسین ابراهیمی دینانی دوشنبه ها ۱۲-۱۴ ۲۰۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
شرح فصوص الحکم غلامرضا اعوانی دوشنبه ها ۹-۱۱ صبح تاریخ شروع۱۳۹۵/۰۷/۱۲ ۲۰۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
آموزش زبان لاتین ایمان شفیع بیک یک شنبه ها ۱۵-۱۷ تاریخ شروع ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ ۲۵ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
منطق مجید حمیدزاده شنبه ها ۱۶-۱۸ ۳۰ ۰ ۰ ريال
نقد قوه حکم کانت شهین اعوانی یکشنبه‌ها ۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ - شروع ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ ۳۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال