خواجه نصیر می‌تواند الگوی تمدن سازی باشد

۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ، ۰ نظر

این نشست چهارشنبه ۵ اسفند در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

حکیم خواجه نصیر الدین طوسی

۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

این نشست روز چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت۱۴:۰۰ در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود