• محمد جواد اسماعیلی
    ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ، ۰ نظر

    محمد جواد اسماعیلی متولد ۱۳۵۵ است. او دکترای فلسفه خود را در سال ۱۳۸۸ از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گرفته است. حوزه مطالعه و تحقیق او فلسفه اسلامی و طبیعیات در فلسفه اسلامی است.