• مدیرگره فلسفه علوم انسانی اسلامی
  حجت‌الاسلام دکتر مهدی عبدالهی
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ، ۰ نظر

  مهدی عبدالهی رسالة دکتری خود را از دانشگاه باقرالعلوم (ع) با دفاع از رساله «نقد و بررسی انسجام‌گروی در توجیه با تکیه بر آرای کیث لرر» اخذ نموده و دروس حوزوی خود را تا اتمام سال پنجم درس خارج گذارنده است.

 • عضوگره فلسفه علوم انسانی اسلامی
  حجت‌الاسلام دکتر عبدالله محمدی
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ، ۰ نظر

  دکتر عبدالله محمدی دانش‌آموخته سطوح عالی حوزه علمیه قم و نیز دکتری خود را با دفاع از رساله «ارزش معرفت شناختی دلیلی نقلی» با نمره ۲۰ اخذ کرده است

 • عضوگره فلسفه علوم انسانی اسلامی
  حجت الاسلام دکتر محمد حسین زاده
  ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ، ۰ نظر

  حکمت و فلسفه: حجت الاسلام دکتر حسین زاده مدرک دکترای تخصصی (Ph.D) خود را در رشتۀ حکمت متعالیه از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با معدل ۱۹.۵۶ اخذ نموده است و دروس حوزوی خود را تا اتمام سطح ۴ گذرانده است.