• گروه‌های علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
  ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ، ۰ نظر

  مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دارای سه پژوهشکده فلسفه، حکمت و دین‌پژوهی و فلسفة علوم می‌باشد.

 • عضو گروه فلسفه غرب
  دکتر امیرحسین خداپرست
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  دکتر امیرحسین خداپرست،سال ۱۳۸۵ کارشناسی فلسفه‌‌‌ و‌سال۱۳۸۸ کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشگاه تهران اخذ‌‌و‌‌رساله دکتری خود را با عنوان«تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت‌شناسی‌ فضیلت‌گرایانه‌ی‌ زگزبسکی»درمؤسسه‌‌پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دفاع کرد