• عضو گروه فلسفه غرب
  دکتر شهین اعوانی
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  دکتر شهین اعوانی، در سال ۱۳۵۵ کارشناسی فلسفه و در سال ۱۳۶۴ کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشگاه تهران اخذ کرده است و رساله دکتری خود را با عنوان «کرامت انسانی به عنوان اصل اخلاقی در تدوین حقوق بشر» از دانشگاه بن آلمان در سال ۱۳۸۲ دفاع کرد.

 • مدیرگروه فلسفه غرب
  بهمن پازوکی
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  بهمن پازوکی متولد  ۱۳۳۳ است. او دکترای فلسفه خود را از دانشگاه آلبرت لودویگز در آلمان گرفته است. حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه پازوکی عبارتند از پدیدارشناسی، هرمنویتیک، و استتیک.

 • عضو گروه فلسفه غرب
  دکتر امیرحسین خداپرست
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  دکتر امیرحسین خداپرست،سال ۱۳۸۵ کارشناسی فلسفه‌‌‌ و‌سال۱۳۸۸ کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشگاه تهران اخذ‌‌و‌‌رساله دکتری خود را با عنوان«تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت‌شناسی‌ فضیلت‌گرایانه‌ی‌ زگزبسکی»درمؤسسه‌‌پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دفاع کرد