• عضوگروه مطالعات علم
  شاپور اعتماد
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  شاپور اعتماد دکترای خود را در سال ۱۳۶۴ در رشته سیبرنتیک از دانشگاه برونل لندن گرفته است. حوزه پژوهش او فلسفه علم ومطالعات است و علاوه بر آن در سال‌های اخیر مسئولیت‌هایی در زمینه علم سنجی در سطح کشور بر عهده داشته است.

 • مدیرگروه مطالعات علم
  دکتر امیراحسان کرباسی‌زاده
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  امیراحسان کرباسی‌زاده متولد ۱۳۵۴ است. او دکترای فلسفه خود را در سال ۱۳۸۵ از دانشگاه بریستول در انگلستان گرفته و زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه او عبارتند از فلسفه و تاریخ علم، فلسفه فیزیک، متافیزیک و فلسفه ذهن، تاریخ زیست‌شناسی و نظریه تکامل.

 • عضوگروه مطالعات علم
  حسن میانداری
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  حسن میانداری متولد ۱۳۴۴ است. او دکترای پزشکی خود را در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه تهران گرفته است و دکترای فلسفه‌اش را در سال ۱۳۸۹ از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. حوزه‌های اصلی پژوهش او فلسفه اخلاق و فلسفه زیست‌شناسی است.

 • عضوگروه مطالعات علم
  مهدی عاشوری
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ ، ۰ نظر

  مهدی عاشوری دکتراى فلسفه علم خود را در سال ۱۳۹۶ از مؤسسه حکمت و فلسفة‌ ایران گرفته است.علایق او درباره فلسفه آمار و روش‌شناسی،مبانی علوم اجتماعی (انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی) می‌باشد. آخرین پژوهش وی مقصود از علیت در تحقیقات علی آماری در حال اجراست.