• عضو گروه ادیان و عرفان
    دکتر بابک عالیخانی
    ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

    بابک عالیخانی متولد ۱۳۴۲ است. او دکترای خود را در رشتبه فرهنگ و زبان‌های باستانی در سال ۱۳۷۷ از دانشگاه تهران گرفته است. علایق پژوهشی او در زمینه مطالعات اوستایی، فلسفۀ اشراق سهروردی، جاویدان خرد است.