• مدیرگروه حکمت هنر دینی
  دکتر حمید رضا فرزان یار
  ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ ، ۰ نظر

  حکمت و فلسفه:حمیدرضا فرزان یار دکتری خود را با عنوان مبانی معنوی معماری اسلامی از دانشگاه بیرمنگام، انگلستان در سال ۱۳۸۴ اخذ کرد.وی مدیر گروه معماری اسلامی وعضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه سوره،مدیرگروه حکمت هنردینی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران است.

 • عضو گروه حکمت هنر دینی
  دکتر بابک عالیخانی
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  بابک عالیخانی متولد ۱۳۴۲ است. او دکترای خود را در رشتبه فرهنگ و زبان‌های باستانی در سال ۱۳۷۷ از دانشگاه تهران گرفته است. علایق پژوهشی او در زمینه مطالعات اوستایی، فلسفۀ اشراق سهروردی، جاویدان خرد است.