تک صفحه ای
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: با حکم وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری؛ سرپرست موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منصوب شد.

« عرفان نظری و عملی»

۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ، ۰ نظر

این مجموعه مشتمل بر ۱۶۸ جلسه مباحثِ درآمدی بر عرفان نظری، شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری،شرح تمهید القواعد، و شرح مقدمات قیصری بر فصوص الحکم است.

تمهید القواعد با تدریس استاد خسروپناه (بسته صوتی)

۱۳۹۴/۱۰/۲۲ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: تدریس کتاب تمهید القواعد با تدریس حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه ...

تدریس الشواهد الربوبیه توسط استاد حجت الاسلام دکتر خسروپناه (صوت)

۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: تدریس کتاب الشواهد الربوبیه توسط حجت الاسلام دکتر خسروپناه