• عضو گروه فلسفه اسلامی
  دکتر سید حسین موسویان
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  سید حسین موسویان متولد سال ۱۳۴۲ در بـابـل است. او دکترای خود را در فلسفه و کلام اسلامی در سال ۱۳۷۷ أخذ کرده است. تمرکز فعالیت‌های پژوهشی موسویان بر تصحیح انتقادی متون فلسفه و کلام اسلامی است.

 • مدیرگروه فلسفه اسلامی
  دکتر ﻟﻴﻼ ﻛﻴﺎن ﺧﻮاه
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  لیلا کیان خواه دکترای خود را در سال ۱۳۹۰ از دانشگاه تربیت مدرس گرفته است.حوزه های پژوهش او عمدتاً در فلسفه مشاء و کلام معتزلی است.

 • عضو گروه فلسفه اسلامی
  دکتر فاطمه شهیدی
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  حکمت و فلسفه: دکتر فاطمه شهیدی، استادیار گروه فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دکتری خود را در سال ۱۳۹۱ در رشته فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرد .

 • عضو گروه فلسفه اسلامی
  محمد جواد اسماعیلی
  ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ، ۰ نظر

  محمد جواد اسماعیلی متولد ۱۳۵۵ است. او دکترای فلسفه خود را در سال ۱۳۸۸ از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گرفته است. حوزه مطالعه و تحقیق او فلسفه اسلامی و طبیعیات در فلسفه اسلامی است.

 • عضو گروه فلسفه اسلامی
  حجت الاسلام دکتر محمد حسین زاده
  ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ ، ۰ نظر

  حکمت و فلسفه: حجت الاسلام دکتر حسین زاده مدرک دکترای تخصصی (Ph.D) خود را در رشتۀ حکمت متعالیه از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با معدل ۱۹.۵۶ اخذ نموده است و دروس حوزوی خود را تا اتمام سطح ۴ گذرانده است.