• مدیرگروه فلسفه غرب
  بهمن پازوکی
  ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ، ۰ نظر

  بهمن پازوکی متولد  ۱۳۳۳ است. او دکترای فلسفه خود را از دانشگاه آلبرت لودویگز در آلمان گرفته است. حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه پازوکی عبارتند از پدیدارشناسی، هرمنویتیک، و استتیک.

 • عضو گروه فلسفه غرب
  دکتر شهین اعوانی
  ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ، ۰ نظر

  دکتر شهین اعوانی، در سال ۱۳۵۵ کارشناسی فلسفه و در سال ۱۳۶۴ کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشگاه تهران اخذ کرده است و رساله دکتری خود را با عنوان «کرامت انسانی به عنوان اصل اخلاقی در تدوین حقوق بشر» از دانشگاه بن آلمان در سال ۱۳۸۲ دفاع کرد.

 • عضو گروه فلسفه غرب
  دکتر سیدمسعود زمانی
  ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ، ۰ نظر

  حکمت و فلسفه: سیدمسعود زمانی فارغ‌التحصیل فلسفه دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی و یوهانِس گوتنبرگ ماینز در آلمان است و دکترای خود را درباره هایدگر‌نوشته و در زمینه‌های هرمنوتیک، تاریخ علوم انسانی و بخش های از فلسفة دین و عرفان نیز به پژوهش پرداخته است.

 • حجت‌الاسلام دکتر مهدی عبدالهی
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ، ۰ نظر

  مهدی عبدالهی رسالة دکتری خود را از دانشگاه باقرالعلوم (ع) با دفاع از رساله «نقد و بررسی انسجام‌گروی در توجیه با تکیه بر آرای کیث لرر» اخذ نموده و دروس حوزوی خود را تا اتمام سال پنجم درس خارج گذارنده است.

 • عضو گروه فلسفه غرب
  دکتر امیرحسین خداپرست
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  دکتر امیرحسین خداپرست،سال ۱۳۸۵ کارشناسی فلسفه‌‌‌ و‌سال۱۳۸۸ کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشگاه تهران اخذ‌‌و‌‌رساله دکتری خود را با عنوان«تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت‌شناسی‌ فضیلت‌گرایانه‌ی‌ زگزبسکی»درمؤسسه‌‌پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دفاع کرد