• معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه فلسفه غرب
  دکتر شهین اعوانی
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  دکتر شهین اعوانی، در سال ۱۳۵۵ کارشناسی فلسفه و در سال ۱۳۶۴ کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشگاه تهران اخذ کرده است و رساله دکتری خود را با عنوان «کرامت انسانی به عنوان اصل اخلاقی در تدوین حقوق بشر» از دانشگاه بن آلمان در سال ۱۳۸۲ دفاع کرد.

 • عضو گروه فلسفه غرب
  بهمن پازوکی
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  بهمن پازوکی متولد  ۱۳۳۳ است. او دکترای فلسفه خود را از دانشگاه آلبرت لودویگز در آلمان گرفته است. حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه پازوکی عبارتند از پدیدارشناسی، هرمنویتیک، و استتیک.