• شاپور اعتماد
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  شاپور اعتماد دکترای خود را در سال ۱۳۶۴ در رشته سیبرنتیک از دانشگاه برونل لندن گرفته است. حوزه پژوهش او فلسفه علم ومطالعات است و علاوه بر آن در سال‌های اخیر مسئولیت‌هایی در زمینه علم سنجی در سطح کشور بر عهده داشته است.

 • عضو گروه مطالعات علم
  دکتر امیراحسان کرباسی‌زاده
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  امیراحسان کرباسی‌زاده متولد ۱۳۵۴ است. او دکترای فلسفه خود را در سال ۱۳۸۵ از دانشگاه بریستول در انگلستان گرفته و زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه او عبارتند از فلسفه و تاریخ علم، فلسفه فیزیک، متافیزیک و فلسفه ذهن، تاریخ زیست‌شناسی و نظریه تکامل.

 • حسن میانداری
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  حسن میانداری متولد ۱۳۴۴ است. او دکترای پزشکی خود را در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه تهران گرفته است و دکترای فلسفه‌اش را در سال ۱۳۸۹ از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. حوزه‌های اصلی پژوهش او فلسفه اخلاق و فلسفه زیست‌شناسی است.

 • حسین شیخ رضایى
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ، ۰ نظر

  حسین شیخ رضایى دکتراى فلسفه خود را در سال ۱۳۸۵ از دانشگاه دورهام گرفته است. او ضمن پژوهش در حوزه فلسفه علم و آموزش فلسفه به کودکان، ترجمه‌ها و تالیف‌هاى متعددى هم منتشر کرده و به تدریس در دانشگاه‌هاى مختلف نیز مشغول است.