خواجه‌نصیر و قطب‌الدین شیرازی: در آثار نجومی و ریاضی

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۴۰:۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ و در حوزه های همایش خواجه نصیر - ۰ نظر
خواجه‌نصیر و قطب‌الدین شیرازی: در آثار نجومی و ریاضی

گمینی با سخنرانی در موضوع «خواجه‌نصیر و قطب‌الدین شیرازی: در آثار نجومی و ریاضی»...

به گزارش پایگاه خبری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،‌«خواجه‌نصیر و قطب‌الدین شیرازی: در آثار نجومی و ریاضی» عنوان سخنرانی امیرمحمد گمینی دانشجوی دکتری فلسفه علم مؤسسه بود.
وی اذعان کرد که در این مجال تنها به ذکر روابط این دو بزرگ خواهد پرداخت. به آن‌چه از روابط دوستانه یا خصمانه بین آن دو بر اساس یافته‌های جدیدی از نسخ خطی آثار نجومی شیرازی و آثار نویسندگانی چون مشکوة، میر و مدرس رضوی به آن‌ها اشاره کرده‌اند اشاره خواهد کرد.

...