خواجه‌نصیر و پارادوکس کرول

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۴۴:۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ و در حوزه های همایش خواجه نصیر - ۰ نظر
خواجه‌نصیر و پارادوکس کرول

دکتر مهدی عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با عنوان «خواجه‌نصیر و پارادوکس کرول ...

..