دکتر مرتضی یوسفی راد:

مبانی معرفتی مردم‌سالاری دینی در آرای فلسفی خواجه نصیر

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۱۲:۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ و در حوزه های روز جهانی فلسفه - ۰ نظر
مبانی معرفتی مردم‌سالاری دینی در آرای فلسفی خواجه نصیر

دکتر مرتضی یوسفی راد در همایش بررسی منظومه فکری خواجه نصیرالدین طوسی به بررسی خواجه نصیر و تحول گفتمان فلسفی ..

.