مدیرگروه مطالعات علم

شاپور اعتماد

نوشته شده در تاریخ ۱۷:۴۸:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
شاپور اعتماد

شاپور اعتماد دکترای خود را در سال ۱۳۶۴ در رشته سیبرنتیک از دانشگاه برونل لندن گرفته است. حوزه پژوهش او فلسفه علم ومطالعات است و علاوه بر آن در سال‌های اخیر مسئولیت‌هایی در زمینه علم سنجی در سطح کشور بر عهده داشته است.

شاپور اعتماد دکترای خود را در سال 1364 در رشته سیبرنتیک از دانشگاه برونل لندن گرفته است. حوزه پژوهش او فلسفه علم ومطالعات است و علاوه بر آن در سال‌های اخیر مسئولیت‌هایی در زمینه علم سنجی در سطح کشور بر عهده داشته است. برخی از آثار اعتماد در زیر آمده‌اند.

کتاب‌ها:

منطق ریاضی چیست، جان کراسلی، ترجمه شاپور اعتماد و غلامرضا برادران‌خسروشاهی، نشر روز،1364

معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی، ترجمه و تالیف شاپور اعتماد، طرح نو، 1383
قرائت تاملات دکارت، هری‌مک‌فرلند برکن، ترجمه شاپور اعتماد، ناشران : هرمس و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1389
فلسفه‌ی تکنولوژی، گردآوری و ترجمه شاپور اعتماد، نشر مرکز، 1377
فرهنگ و تکنولوژی (مجموعه مقالات)، شاپور اعتماد و محمد پوینده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1383
سی سال تولید جهانی علم ایران، شاپور اعتماد و یحیی امامی و مسعود مهرابی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1383
دیدگاهها و برهانها: مقاله‌هایی در فلسفه علم و فلسفه ریاضی، گردآوری و ترجمه شاپور اعتماد، نشر مرکز، 1375
تاریخ معرفت‌شناسی، دیویدوی. هاملین، ترجمه شاپور اعتماد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375
انقلاب معرفتی و علوم شناختی، ترجمه و تالیف شاپور اعتماد، نشر مرکز، 1380
از کمینترن تا کمینفورم، فرناندو کلودین، ترجمه فرشیده میربغدادآبادی و شاپور اعتماد و هایده سناوندی، خوارزمی، 1377


مقاله‌های علمی پژوهشی:
نقدی بر نخستین گزارش ملی تحقیقات، یحیی امامی، علی اکبر حیدری، محمد نبی سربلوکی، شاپور اعتماد، مرتضی مهرداد، نامه علوم اجتماعی 1382 شماره 21
ساختار معرفتی علم در ایران (سال 2001)، یحیی امامی، علی اکبر حیدری، محمد نبی سربلوکی، شاپور اعتماد، مرتضی مهرداد، نامه علوم اجتماعی 1382 شماره 21

Cartesian Ideas and Moral Commitment, JOURNAL OF RELIGIOUS THOUGTH, NO. 27, 2008.

مقاله ISI


"An exploratory study of the feature of Iranian co-authorships in biology, chemistry and physics", Goya Harirchi, Göran Melin, Shapour Etemad, Scientometrics, 01/2007; 72:11-24.
"Report on science in post‐revolutionary Iran—Part I: emergence of a scientific community?", Farhad Khosrokhavar, Shapour Etemad & Masoud Mehrabi, Critique: Critical Middle Eastern Studies, Volume 13, Issue 2, 2004
"Report on science in post‐revolutionary Iran—part II: the scientific community's problems of identity", Farhad Khosrokhavar, Shapour Etemad & Masoud Mehrabi, Critique: Critical Middle Eastern Studies, Volume 13, Issue 3, 2004
"Basic science in the Islamic Republic of Iran", Morteza Mehrdad, Akbar Heydari, Mohammad-Nabi Sarbolouki, Shapour Etemad, Scientometrics, Volume 61 Number 1, 2004 79-80


مسئولیت‌های اجرایی:
1380-1382 معاون و 1382-1382-1384 رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1386-1387 نظارت بر طرح طراحی رشته‌های میان رشته‌ای از طرف موسسه