دکتر امیرعباس علی‌زمانی

فلسفه زندگی و زندگی فلسفی: نگاهی منتقدانه به زندگی هر روزی

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۵۳:۰۰ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ و در حوزه های روز جهانی فلسفه - ۰ نظر
فلسفه زندگی و زندگی فلسفی: نگاهی منتقدانه به زندگی هر روزی

در روز جهانی فلسفه و در همایش «بررسی وضعیت فلسفه در ایران معاصر» دکتر علی‌زمانی به سخنرانی در موضوع «فلسفه زندگی و زندگی فلسفی» پرداخت...

.