دکتر امیراحسان کرباسی‌زاده

نوشته شده در تاریخ ۱۷:۴۵:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
دکتر امیراحسان کرباسی‌زاده

امیراحسان کرباسی‌زاده متولد ۱۳۵۴ است. او دکترای فلسفه خود را در سال ۱۳۸۵ از دانشگاه بریستول در انگلستان گرفته و زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه او عبارتند از فلسفه و تاریخ علم، فلسفه فیزیک، متافیزیک و فلسفه ذهن، تاریخ زیست‌شناسی و نظریه تکامل.

امیراحسان کرباسی‌زاده متولد 1354 است. او دکترای فلسفه خود را در سال 1385 از دانشگاه بریستول در انگلستان گرفته و زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه او عبارتند از فلسفه و تاریخ علم، فلسفه فیزیک، متافیزیک و فلسفه ذهن، تاریخ زیست‌شناسی و نظریه تکامل.

تحصیلات
1382-1385: دوره دکتری فلسفه ، دپارتمان فلسفه ، دانشگاه بریستول، انگلستان
1381-1382: دوره MPhil ، دپارتمان تاریخ و فلسفه علم، دانشگاه کیمبریج، انگلستان
1378-1380: دوره فوق لیسانس، گروه فلسفه علم ، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
1372-1377: دوره لیسانس الکترونیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

آثار منتشر شده در زمینه فلسفه به فارسی

کتاب ها با همکاری دکتر حسین شیخ رضایی
1) آشنایی با فلسفه علم، نشر هرمس 1391
2) آشنایی با فلسفه علم، نشر هرمس1391

مقالات
1)علیت هیومی، مجله نامه ی مفید، جلد 4 شماره 1. اردیبهشت 1387
2) سیر اندیشه در مفهوم طبیعت، مجموعه مقالات همایش ملی اشتغال سبز، اصفهان 1387
3)  تالیف مشترک با کیوان الستی، واقع گرایی علمی و دلالت به واژه های نظری، نامه مفید، شماره 71
4) تالیف مشترک با میثم محمد امینی ، بیز گرایان و مساله استقراء، روش شناسی حوزه و دانشگاه، پاییز 90
5) تالیف مشترک با میثم محمد امینی ،مساله تعبیر گزاره های احتمالاتی در علم، حکمت و فلسفه، شماره 23

آثار منتشر شده در زمینه فلسفه به انگلیسی


1.Laws and HumeanSupervenince, Proceedings of the 31 Wittgenstein Symposium, Oct 2008
2.Troubles for Cluster Conception of Species, Proceedings of the Nature and its classification conference, Oct 2007
3.Revising the Concept of Lawhood, Natural kinds and Special Sciences, Synthese, Volume 162, Number 1 / May, 2008.
4. Humeans versus Neo-essentialists on Laws, Properties and Recombination Principle. Proceedings  of  the first analytic philosophy conference, Iranian Institute of Philosophy, 2007
5. Taking Metaphysics Seriously, Science and Metaphysics, Tehran,     
6. Revisiting Hume’s Sceptical Argument against Induction, Proceeding of the Second International Conference on Sadra, Vol 2, Tehran, 2004.
 

سخنرانی ها و مقالات ارایه شده در کنفرانسهای بین المللی:


Troubles for Cluster Conception of Species, Nature and its classification, a Metaphysics of science conference, Birmingham, Oct 2007.

Epistemological Challenges for Laws of Nature, SILFS, Milan, Italy, Oct 2007.
       
Revising Nomicity, Annual conference of British Society for Philosophy of Science, University of Southampton, July 2006.

Laws and Necessity, Fifth European Congress for Analytic Philosophy, University of Lisbon, August 2005.

Defeating HumeanSupervenience, Work in Progress Seminar, University of Bristol, July 2005

HumeanSupervenience and Laws, Novel Approaches in the Philosophy of Mathematics and Natural Science, University of Bristol, June 2005.

Making Capacities Redundant: Cartwright on Dispositions and Capacities, Annual Conference of British Society for Philosophy of Science, University of Kent, July 2004.

Scientific Essentialism, Sharif University of Technology, June 2004. 

Do Science and Religion Need each other? Discussion with Professor Roger Trig. Science, Religion and Society, St Edmunds, Cambridge, May 2003.
 

تدریس‌ها:‌

1. دانشگاه صنعتی شریف. دوره دکتری دروس فلسفه علم  1 و فلسفه فیزیک و مقولات ویژه در فلسفه علم بهمن 1386 تا 1388.
2. دانشگاه صنعتی شریف. دوره کارشناسی ارشد:‌فلسفه علم 1 و2. متافیزیک علم با همکاری دکتر حسین شیخ رضایی از بهمن 1385.
3. مرکز تحقیقات فیزیک نظری. پژوهشکده فلسفه تحلیلی. دوره دکتری :‌فلسفه علم نیمسال دوم 1388.
4. متافیزیک تحلیلی در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
5. فلسفه زبان در  موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
6. فلسفه مقدماتی و معرفت شناسی دوره کارشناسی در دانشگاه بریستول
7. تاریخ علم دوران مدرن در دانشگاه اصفهان

 

انتهای پیام/ ع.معظمی