عضو گروه ادیان و عرفان

دکتر رضا کوهکن

نوشته شده در تاریخ ۱۷:۲۳:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
دکتر رضا کوهکن

رضا کوهکن متولد سال ۱۳۵۳ است. او دکترای خود را در رشته علوم دینی و نظام‌های فکری در سال ۱۳۸۶ از دانشگاه سوربن گرفته است و علایق پژوهشی او در زمینه تصوف و عرفان، ادیان و عرفان تطبیقی، تاریخ علوم (به وی‍‍ژه تاریخ کیمیا) است.

رضا کوهکن متولد سال 1353 است. او دکترای خود را در رشته علوم دینی و نظام‌های فکری در سال 1386 از دانشگاه سوربن گرفته است و علایق پژوهشی او در زمینه تصوف و عرفان، ادیان و عرفان تطبیقی، تاریخ علوم (به وی‍‍ژه تاریخ کیمیا) است.

تحصیلات:
دکتری علوم دینی و نظام‌های فکری، دانشگاه سوربن فرانسه، مدرسه مطالعات عالی (EPHE)، 1386.
عنوان رساله دکتری: تحقیق در آثار و نظریات کیمیایی ابو‌اسماعیل طغرایی اصفهانی.
کارشناسی ارشد فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، 1378.
عنوان رساله کارشناسی ارشد: مسائل روش‌شناختی تاریخنگاری علم
کارشناسی مهندسی الکترونیک، دانشگاه شیراز، 1375.

سوابق شغلی:
هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از دیماه 1386.
هیأت علمی دانشگاه زابل، از مهرماه 1379 تا پایان فروردین 1383.
پژوهشگر در پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، فروردین تا شهریور 1379.


دوره‌های آموزشی:
شرکت در کارگاه روش تحقیق، مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی وزارت علوم، اسفند ماه 1380.
شرکت در کارگاه روش تدریس، مرکز تحقیقات و برنامه ریزی وزارت علوم، آبان‌ماه 1380.

کتاب:
هانری کربن، اسلام در سرزمین ایران، چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی/2، سهروردی و افلاطونیان ایران (ترجمه)، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1390 (چاپ، فروردین 1391).
شیخ شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق)، عقل سرخ (تصحیح، شرح و مقدمه فارسی)، مقدمه انگلیسی نصرالله پورجوادی، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تابستان 1390.
پییر لوری، کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام، ترجمه مشترک با خانم زینب پودینه آقایی، طهوری، تابستان 1388 (این اثر در «جایزه کتاب فصل» به عنوان اثر «شایسته تقدیر» برگزیده شد).


مقالات:
1- «حسن بن زاهد کرمانی، دانشمند کیمیایی سده هشتم هجری و آثار او در کیمیا» (مقاله مشترک با علی کاوسی رحیم و یونس فرهمند)، تاریخ و تمدن اسلامی، سال هشتم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان 1391، صص. 191-204.
2- «نسبت سلمان و سهروردی در نگاه هانری کربن»، جاویدان خرد،‌ سال هفتم، شماره دوم، دوره جدید، بهار 1389.
3- "Tughrâ'î et le commentaire du K. al-Rahma de Jâbir", Sophia Perennis (Jâvidân Khérad), vol. 1, Number 4, Autumn 2009, pp. 71-96.
4- «اسلام در سرزمین ایران»، جاویدان خرد، سال ششم، شماره دوم، دوره جدید، بهار 1388، صص 93-110.
5- «جابر بن حیان»، در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مجلد هفدهم، 1388.
6- «حیات معنوی کربن»، اطلاعات حکمت و معرفت، سال چهارم، شماره 2، پیاپی 38، اردیبهشت 1388.
7- «اندر اسلام ایرانی» (مقاله مشترک به همراه خانم زینب پودینه آقایی)، عرفان ایران، شماره 33 و 34، 1387، صص 218-230.
8- «وجوه فلسفی و معنوی اسلام ایرانی» (ترجمه مقدمه En Islam iranien اثر هانری کربن)، بخش اول، اطلاعات حکمت و معرفت، سال سوم، شماره 7، پیاپی 31، مهرماه 1387، صص 65-70؛ بخش دوم ، اطلاعات حکمت و معرفت،سال سوم، شماره 8، پیاپی 32، آبان‌ماه 1387، صص 58-60.
9- "Alchimie musulmane", dans le dossier "Ce que la science doit aux arabes", Qantara, revue de l'Institut du monde arabe, Paris, n. 57, automne 2005, pp. 46-49.
10- "Jâbir ibn Hayyân et le langage alchimique", Luqman, XX, 2, printemps-été 2004, Presses universitaires d'Iran, pp. 35-48.
ترجمه فارسی تحت عنوان «زبان کیمیایی جابر بن حیان»، عرفان ایران، شماره 23، 1384، صص 64-81.
11- «معرفی دیدگاه و آثار هانری کربن در زمینه کیمیای دوره اسلامی»، ارائه در همایش بزرگداشت هانری کربن در تهران، آذرماه 1382، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش: شهرام پازوکی (گردآوری و تدوین)، زائر شرق، مجموعه مقالات همایش یکصدمین سال تولد هانری کربن، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، 1385، صص 101-128.
12- «نوع‌شناسی اشارات جابر بن حیان به امام جعفر صادق (ع)» (مقاله مشترک با هادی عالم‌زاده)، اسلام‌شناسی، شماره 1، زمستان 1384، صص 1-20.
13- «ابوسعید سجزی ریاضیدان و منجم برجسته ایرانی در قرن چهارم هجری»، آینه میراث، پاییز 1382، صص 32-52.
14- «معرفی چاپ تصویری چهارده رساله از ابوسعید سجزی»، آینه میراث، شماره 17، تابستان 1381، صص 17-21.
15- «آثار الباقیه عن القرون الخالیه»، (نقد و معرفی چاپ جدید این کتا بیرونی)، آینه میراث، شماره 16، بهار 1381، صص 22-26.
16- «دیدگاه قرآنی پیرامون تاریخ»، فصلنامه علمی-تخصصی مصباح، شماره 40، زمستان 1381، صص 65-90.
17- «انقلاب علمی قرن هفدهم مطابق نظر دو مکتب تاریخنگاری علم»، فصلنامه علمی-تخصصی مصباح، شماره 40، زمستان 1381، صص 57-64.
18- «نظریه گلدشتاین در چیستی بازسازی تاریخی»، فصلنامه علمی-تخصصی مصباح، شماره 35، پاییز 1379، صص 141-156.

طرح‌‌های پژوهشی:
-عرفان اهل بیت، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، آغاز طرح: بهمن 1390.
-تصحیح رساله عقل سرخ سهروردی به همراه مقدمه‌ای تحقیقی بر آن، آغاز خرداد 89 (مدت اجرای طرح هفت ماه)، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه.
-ترجمه مجلد اول  En Islam iranien اثر هانری کربن که تماماً به تشیع و حکمت شیعی اختصاص یافته است، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، آغاز طرح آبانماه 89، این طرح با همکاری خانم زینب پودینه آقایی صورت می‌گیرد.
-ترجمه مجلد دوم  En Islam iranien اثر هانری کربن که تماماً به حکمت سهروردی، شیخ اشراق، اختصاص دارد، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، پایان طرح خرداد 89. 
-پژوهشگر همکار در طرح تحقیقاتی «تاریخ علوم در ایران» تحت سرپرستی ژیوا وسل (Ziva Vesel) در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS)، 2008-2009.
-پژوهشگر همکار در طرح تحقیقاتی «گروه‌های بدعت‌گزار در اسلام» (hétérodoxes) به سرپرستی دنیز اِگل (Denise Aigle) در CNRS فرانسه، 2008-2009.

شرکت و سخنرانی در همایش‌ها:
-«نقش تجربه در ارزیابی دعاوی نظری، مطالعه موردی مجادلات ابن‌سینا و کیمیاگران»، آبانماه 89، همایش روز جهانی فلسفه.
-«نسبت سلمان و سهروردی در نگاه هانری کربن»، همایش بزرگداشت روز سهروردی، زنجان (دانشگاه زنجان)، مرداد 89.
-«مبانی نظری گفتگوی تمدنها»، کنگره بین‌المللی گفتگوی تمدنها و تمدن نیمروز، زابل، خرداد ماه 1382.
-«علم العدد در نزد اخوان الصفا»، کنگره جهانی عبدالعلی بیرجندی، بیرجند، خرداد ماه‌ 1381.

راهنمایی و مشاوره رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری:
-راهنمایی رساله «تصحیح سه باب نخست از رساله مفتاح الرموز اثر حسن بن زاهد غریب کرمانی»، علی کاوسی رحیم، کارشناسی ارشد تاریخ علم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دفاع: بهمن 1390.
-راهنمایی رساله «علم‌المیزان بر اساس آرای جابر بن حیان»، محمد جوهرچی، کارشناسی ارشد تاریخ علم، پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، دفاع: آذر 1389.
-مشاوره رساله «تغییر دیدگاه نسبت به انسان در عصر رنسانس»، محمد نمازی، کارشناسی ارشد فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، دفاع: شهریور 1389.
داوری رساله‌های ارشد و دکتری:
- «تصحیح و شرح شش مقاله فن اول از جمله چهارم از درة التاج اثر قطب‌الدین شیرازی»، فاطمه دوست قرین، دکتری تاریخ تمدن اسلامی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، مهرماه 1391.
-«تأثیر ابن‌عربی بر هانری کربن در شکل‌گیری نظریه عالم خیال (مثال) و خیال فعّال»، محمد امین شاهجویی، دکتری فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور 1391.
-«تفسیر هانری کربن از زمان در اندیشه حکما و عرفای مسلمان»، الکساندر وسیلینف، دکتری فلسفه و کلام اسلامی، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، شهریور 1390.
-«اسطرلاب زورقی»، طباطبایی، کارشناسی ارشد تاریخ علم، پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، آبانماه 1389.

 

انتهای پیام/ع.معظمی