شماره های تماس اعضای هیئت علمی و کارمندان مؤسسه

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۵۵:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ و در حوزه های درباره ما - ۰ نظر
شماره های تماس اعضای هیئت علمی و کارمندان مؤسسه
.

نشانی مؤسسه:

خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره 4

کد پستی: 14816-11336                              تلفن:66409508

نشانی ساختمان مؤسسه در شهر قم:

زنبیل آباد، 20 متری فجر، خیابان دانش، دانش 3، شماره 71                   تلفن:02532941250

تلفن‌ها:

اشخاص

تلفن داخلی

مستقیم

تلفنخانه

---

66405445

66409508

66419605

66419609

حوزه ریاست مؤسسه

دکتر زکیانی (رئیس مؤسسه)

 آقای همایون کوهستانی نژاد(مسئول دفتر ریاست)

 

1202

66966060

فکس:66953342

آقای موسوی (مسئول دبیرخانه)

1289

تله فکس:66962700

آقای مهندس سید حسین نبوی

(مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات)

1238

66970804

معاونت اداری و مالی

آقای دکتر سیدحسین موسویان

(معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی)

خانم حنایی(مسئول دفتر )

1212

 

1255

66952059

66965630

 

آقای عندلیب (مدیر امور اداری)

آقای محسن حسنی (مدیر امور مالی)

1313

1224

66492028

66492025

سرکار خانم بران

1204

66966059

سرکار خانم خوردوستان

1295

---

سرکار خانم‌‌‌ شهریار

1288

---

آقای سجاد افشار

1314

---

سرکار خانم آبیاران(امور کلاس های آزاد)

1239

---

آقای علیرضا سعیدی (برق و مخابرات)

1234

09124199499

آقای صادق عبدالهی

---

 

آقای منوچهر شیخ نژاد

1241

---

آقای ناصر شیاری

1203

---

آقای اسماعیل صادقی

1235

---

آقای اکبررجایی (کتاب فروشی)

1236

66970806

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکترسیدمحمود یوسف ثانی

(معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی)

 

1221

66965635

آقای دکتر اسدالله فلاحی

(مدیر پژوهش)

1247 66413851

آقای دکتر امیر حسین خداپرست

(مدیر آموزش های آزاد و تحصیلات تکمیلی)

1246 ---

آقای نوید عابدینی(مدیر انتشارات)

1244

66965346

سرکار خانم کاظم پور (نشریه جاودان خرد)

1264

66492169

آقای سید علی حسینی(آموزش)

1210 66966062

آقای حسین رستمی جلیلیان(پژوهش)

1250

66966061

اعضای هیئت علمی مؤسسه

آقای دکتر یوسف‌ثانی

1225

66965634

آقای دکتر زمانی

1267

66965345

آقای دکتر موحد

1230

66965631

آقای دکتر میانداری

1253

66965349

آقای دکتر سید حسین موسویان

1251

66970808

آقای دکتر معصومی همدانی

1248

66952059

سرکار خانم دکتر شهیدی

1274

---

سرکار خانم دکتر کیان‌خواه

1231

---

آقای دکتر کوهکن

1249

66492289

آقای دکتر کرباسی‌زاده

1263

---

آقای دکتر اسدالله فلاحی

1247

66413851

آقای دکتر عالیخانی

1257

---

آقای دکتر اسماعیلی

1205

66970807

سرکار خانم دکتر خونساری

1252

66965348

آقای دکتر شهرام پازوکی

1223

66965633

آقای دکتر بهمن پازوکی

1237

66492287

آقای دکتر افضلی

1220

66965636

سرکار خانم دکتر اعوانی

1215

66965347

آقای دکتر اعتماد

1232

66965629

آقای دکتر خداپرست

1246

---

آقای دکتر نظریان

1229 ----

آقای دکتر توکلی بینا

1254 ----

ساختمان مؤسسه در شهر قم

آقای دکترعلیخانی

---

02532941250

آقای دکتر عبداللهی 

آقای دکترغفاری

آقای ‌دکتر محمدی

آقای  صادقی

کتابخانه مؤسسه

سرکار خانم  سعادتی نیا (مدیر کتابخانه)

1293

66970805

سرکار خانم فامیلی

1211

---

کتابخانه (قم)

---

02532902399

دانشجویان

دانشجویان فلسفه غرب

1272

---

دانشجویان فلسفه علم

1276

---

حراست

مسئول حراست

1280

66965344

انتظامات درب اصلی

1200

66965343

انتظامات پارکینگ

1240

---

انتظامات ساختمان ابن سینا

---

66757151

 

نشانی مؤسسه:

خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره 4

کد پستی: 14816-11336

نشانی ساختمان مؤسسه در شهر قم:

زنبیل آباد، 20 متری فجر، خیابان دانش، دانش 3، شماره 71