طرح‌نامه پژوهشی

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۰۴:۰۰ ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ و در حوزه های ریاست مؤسسه - ۰ نظر
طرح‌نامه پژوهشی
طرح‌نامه پژوهشی: اعضای محترم هیئت علمی و افرادی که قصد همکاری پژوهشی با مؤسسه را دارند،‌دو نسخه پیوست را دریافت کرده و پس تکمیل به کارشناس پژوهش تحویل دهند

بسمه تعالی
مجموعه حاضر، گویای کلیه مراحل طرح پژوهشی "مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران" است که به شرح زیر تقدیم حضورتان می‌گردد.
1. پژوهشگر برای ارائه پیشنهاد طرح خود، ابتدا باید به سایت مؤسسه (www.irip.ir) مراجعه کند. در بخش معاونت پژوهشی و از قسمت طرح‌نامه فرم شماره 1 (پیشنهاد اولیه طرح‌نامه) را دانلود کند و پس از تکمیل، آن را به (research@irip.ir) ارسال نماید.
2. فرم تکمیل شده پس از تأیید شورای پژوهشی به داور ذیصلاح جهت ارزیابی ارسال می‌گردد. در صورت تأیید داور، به پژوهشگر اعلام می‌شود که فرم شماره 2 (فرم کامل طرح‌نامه) را تکمیل کند.
3. پس از دانلود فرم شماره 2(فرم کامل طرح‌نامه) از سایت مؤسسه، پژوهشگر آن را به طور کامل و دقیق تکمیل کرده و سپس، آن را به آدرس الکترونیک مؤسسه ارسال می‌کند.
4. با تصویب نهایی شورای پژوهشی، ابلاغیه پذیرش و شروع به کار طرح برای پژوهشگر ارسال می‌گردد.
5. قبل از شروع کار، قرارداد طرح پژوهشی توسط کارشناس مربوط و با صلاحدید رئیس مؤسسه تهیه و برای عقد قرارداد به پژوهشگر اطلاع داده می‌شود.
6. پژوهشگر موظف است پس از عقد قرارداد، کار را آغاز کند و براساس جدول زمانبندی گزارش‌کار خود، برای تحویل بخش‌های انجام شده در هرمرحله به‌طور مستمر با مؤسسه در تماس باشد.
7. با ارائه گزارش هر مرحله از کار به ناظر/ ناظرین تعیین شده و تأیید آنها و در نهایت معاون پژوهشی و رئیس مؤسسه، پرداخت هر مرحله به پژوهشگر صورت می‌گیرد.
8. با اتمام کار و ارائه گزارش به موقع و در موعد مقرر، و تحویل کامل اثر و تأیید نهایی ناظر/ ناظرین، و پایان قرارداد با پژوهشگر بر طبق ضوابط تعیین شده در متن قرارداد تسویه حساب خواهد شد و اثر در اختیار مؤسسه قرار خواهد گرفت.