شهین اعوانی فرهنگ فارسی «اصطلاحات کانت» را می‌نویسد

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۴۸:۰۰ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
شهین اعوانی فرهنگ فارسی «اصطلاحات کانت» را می‌نویسد
حکمت و فلسفه: کانت یکی از فلاسفه تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف فلسفه، اخلاق، حقوق، و زیباشناسی است. به‌رغم این که اکثر آثار کانت به زبان فارسی برگردانده شده، ولی هنوز هم ما با فهم و فهماندن فکر کانتی در دانشگاهها با مشکل مواجه‌ایم.

ایمانوئل کانت یکی از دوران‌سازترین و تأثیرگذارترین فلاسفه غرب در دوران جدید است که هم بر اندیشه فلسفی و هم بر حوزه علم و دین بسیار تأثیر نهاده است. اهمیت این مسئله تا بدان پایه است که بسیاری از اندیشمندان تاریخ فلسفه مدرن به دو دوره قبل و بعد از کانت تقسیم کرده‌اند. علاوه بر تأثیر شگرف کانت بر فلاسفه معاصر غربی، اندیشه او با ذائقه فلسفی ایرانیان نیز هماهنگ شده و مورد استقبال آنان قرار گرفته است.
برای احاطه بر نظام کلی اندیشه یک فیلسوف باید اصطلاحات آن فیلسوف را به خوبی آموخت. در واقع اصطلاحات فلسفی و فنی یک متفکر را باید به عنوان زمینه‌ای تلقی کرد که آن فیلسوف روی آن، نظام خود را بنا می‌کند.
دکتر شهین اعوانی؛ عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ای ایران، پژوهش‌‌ خود را به  تدوین«فرهنگ اصطلاحات کانت» را برای فلسفه‌خوانان فارسی زبان اختصاص داده است
اعوانی که تألیف مقالاتی چون «وضعیت فلسفه در آلمان»، «مقام انسان در حکمت متعالیه و فلسفه کانت»، «مشترکات کانت و سیسرو در تبیین مفهوم وظیفه»، «نسبت میان عقلانیت و کرامت انسان در فلسفة ملاصدرا و کانت»، «نظریه کانت درباره منزلت انسانی و حقوق ذاتی بشر»، «نقش فارابی در فرهنگ‌ و مقایسه وی با کانت»، «اخلاق کانتی: وظیفه‌گرا یا تکلیف‌گرا؟» و...
وی در مورد این علت انتخاب این طرح پژوهشی معتقد است که کانت یکی از فلاسفة تأثیرگذار در نسل‌های بعد از خود است و هنوز هم آرای این فیلسوف، زیربنای فکری بسیاری از فلاسفة معاصر در حوزه‌های مختلف فلسفه، اخلاق، حقوق، و زیباشناسی است. به‌رغم این که اکثر آثار کانت به زبان فارسی برگردانده شده، ولی هنوز هم ما با فهم و فهماندن فکر کانتی در دانشگاه‌ها با مشکل مواجه‌ایم.
یکی از علل اصلی این بدفهمی‌ها، عدم دقت در ترجمة اصطلاحات و یا کم‌توجهی از هدف مختلف کانت از کاربری یک اصطلاح در  زمینه‌های مختلف متن (Kontext) در  نقدها و سایر آثار او ، و نیز برداشت یکسان و ترجمة فارسی یکنواخت از یک اصطلاح در کل آثار کانت است. آیسلر در Kant Lexikon اصطلاحات کانت را در سراسر آثارش جست‌وجو کرده و در هر مورد با توجه به زمینه متن، عین عبارت متن اثر را آورده است. ولی به دلیل این که آیسلر برای مخاطب غربی آن را گردآورده،  ترجمة صِرفِ اثر او مشکل ما را حل نخواهد کرد.
زمان اجرای این طرح سه سال است و شهین اعوانی در نظر دارد بر اساس واژه‌های تخصصی در  Kant Lexikon شرح اصطلاحات را در کلیة آثار و نیز مقالات مربوط به کانت بجوید و تعریف معیار (استاندارد) به خواننده فارسی زبان ارائه دهد. این فرهنگ، محقق را نسبتاً مجهز به فهم درست‌تر افکار و آثار  کانت خواهد کرد.