عرفان استدلالی در شرح تمهید القواعد

نوشته شده در تاریخ ۱۳:۱۲:۰۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ و در حوزه های انتشارات - ۰ نظر
عرفان استدلالی در شرح تمهید القواعد
حکمت و فلسفه: عرفان استدلالی در شرح تمهید القواعد اثر صائن الدین علی بن محمد الترکه با شرح، تعلیق و تنظیم حسن معلمی به همت موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد...

حکمت و فلسفه: عرفان استدلالی در شرح تمهید القواعد
صائن الدین علی بن محمد الترکه
شرح، تعلیق و تنظیم: حسن معلمی
قیمت فروش: 350,000 ریال

تلفن واحد فروش: 66970806