سخنرانی دکتر عبدالحسین خسروپناه در روزجهانی فلسفه ۱۳۹۴

نوشته شده در تاریخ ۱۷:۴۱:۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
سخنرانی دکتر عبدالحسین خسروپناه در روزجهانی فلسفه ۱۳۹۴
حکمت و معنویت

سخنرانی دکتر عبدالحسین خسروپناه در روزجهانی فلسفه 1394