گروه‌های علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
گروه‌های علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دارای سه پژوهشکده فلسفه، حکمت و دین‌پژوهی و فلسفة علوم می‌باشد.

1-پژوهشکده فلسفه:

 

 

2-پژوهشکده حکمت و دین پژوهی:

 

 

3-پژوهشکده فلسفه علوم