گروه‌های علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نوشته شده در تاریخ ۰۴:۴۰:۰۰ ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
گروه‌های علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دارای سه پژوهشکده فلسفه، حکمت و دین‌پژوهی و فلسفة علوم می‌باشد.

1-پژوهشکده فلسفه:

رئیس پژوهشکده: آقای دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

 

 

2-پژوهشکده حکمت و دین پژوهی:

رئیس پژوهشکده:آقای دکتر غلامرضا اعوانی

 

 

3-پژوهشکده فلسفه علوم

رئیس  پژوهشکده: آقای کتر سید ضیاء موحد