سمینار «اسلام و مسیحیّت، بررسی تطبیقی اندیشه‌های کلامی»

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۵۴:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
سمینار «اسلام و مسیحیّت، بررسی تطبیقی اندیشه‌های کلامی»
سمینار «اسلام و مسیحیّت، بررسی تطبیقی اندیشه‌های کلامی» با تدریس پرفسور نوربرت هینتراشتاینر، از روز شنبه مورخ ۳ مهر به مدت پنج روز برگزار خواهد شد.

سمینار «اسلام و مسیحیّت، بررسی تطبیقی اندیشه‌های کلامی» با تدریس پرفسور نوربرت هینتراشتاینر، استاد دانشگاه Münster (مونستر) آلمان، با موضوعات زیر از روز شنبه مورخ 3 مهر 1395 به مدت پنج روز در مؤسسه برگزار خواهد شد.
شرکت در سمینار برای اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان مؤسسه و نیز دانشجویان مقطع دکتری رشته‌های مرتبط سایر دانشگاه‌ها (با ارائه کارت دانشجویی معتبر) و مسلط به زبان انگلیسی آزاد خواهد بود.
زمان: 3 مهر تا 7 مهر 1395
صبح‌ها از ساعت 12:00-10:00  و بعدازظهرها از ساعت 16:00 تا 14:00
مکان: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران                     www.irip.ir

 

برنامه دوره به صورت زیر است:

Saturday, 24 September, 10-12 and 14-16 
1. Introduction  مقدمه
Christian-Muslim Theological Dialogue in Retrospect  بازاندیشی گفت و گوهای کلامی  مسیحی ـ اسلامی
Theological Themes and Subdisciplines  موضوعات کلامی و شاخه‌های فرعی
PART ONE
Historical Dimensions:
Interpreting God’s Communication and Divine Engagement
بخش اوّل
ابعاد تاریخی؛ تفسیر ارتباط خداوند و دخالت الهی در مکان و زمان
2. Sacred Sources and Community Origins  فصل اوّل: متون مقدس و  خاستگاه‌های جامعه
3. Development and Spread  فصل دوّم: توسعه و گسترش

 

Sunday, 25 September, 10-12 and 14-16 
PART TWO
Creedal Dimensions:
Faith and the Development of Theology as a Religious Discipline
بخش دوّم
ابعاد اعتقادی؛ ایمان و گسترش کلام به منزلۀ رشته¬ای دینی
4. From Story to Creed  فصل سوّم: از داستان تا اعتقاد
5. The Emergence of Theological Disciplines  فصل چهارم: ظهور شیوه‏ های کلامی

 

Monday, 26 September, 10-12 and 14-16
PART THREE
Institutional Dimensions:
The Structure of Theologically Grounded Community
بخش سوّم
ابعاد بنیادی؛ ساختارهای جامعه مبتنی بر بنیان¬های کلامی
6. Beneath the Brick and Mortar  فصل پنجم: زیرِ آجر و ملاط
7. Institutions in Action  فصل ششم: نهادهای فعال
Tuesday, 27 September, 10-12 and 14-16 
PART FOUR
Ethical And Spiritual Dimensions:
Mapping Outward and Inward Journeys of Faith
بخش چهارم
سفرهای درونی و برونی ایمان
8. Sources, Methods, and Social Values in
Theological Ethics  فصل هفتم: سرچشمه¬ها، روش‏ها و  ارزش‏های اجتماعی در اخلاق کلامی
9. Sources and Models in Traditions of Spirituality  فصل هشتم: سرچشمه¬ها و سرمشق¬ها در سنّت¬های معنوی
10. Themes in Prayer and Mystical Theology  فصل نهم: درون¬مایه¬های دعا و  کلام عرفانی

Wednesday, 28 September, 10-12  
Reflections on the Prospects for
Christian-Muslim Theological Dialogue  تأملی دربارۀ دورنمای  گفت و گوهای کلامی مسیحیت و  اسلام