اطلاعیه برگزاری کلاس در ماه مبارک رمضان

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۵۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
اطلاعیه برگزاری کلاس در ماه مبارک رمضان
حکمت و فلسفه: اطلاع برگزاری کلاس‌های مؤسسسه در ماه مبارک رمضان

به اطلاع دانش‌پژوهان محترم میرساند:

کلاس منطق دکتر حمیدزاده و کلاس نقد‌قوه‌حکم‌کانت خانم دکتراعوانی برگزار نمیشود.

کلاس حکمت هنر دینی دکترفرزان‌یاربرگزار نمیشود.

کلاس ماجرای فکر فلسفی دکتردینانی در ساعت 14-12 دوشنبه‌ها برگزار میگردد.

کلاس شرح‌فصوص‌الحکم آقای‌دکتراعوانی و کلاس تفسیر قرآن دکترمحقق‌داماد وکلاس جهانشناسی تطبیقی دکترافضلی برگزار نمیشود.

کلاس شرح‌منظومه دکتر‌حمیدزاده در ساعت 13-11 دوشنبه‌ها برگزار میگردد.

کلاس تاریخ‌فلسفه:ارسطو و مکتب مشاء دکتر اسماعیلی در ساعت 13-11 و کلاس شرح‌اشارات و تنبیهات دکتر‌یوسف‌ثانی در ساعت 18-16 سه‌شنبه‌ها برگزار میگردد.

کلاس حکمت اشراق دکترموسوی و کلاس سهروردی و ایران‌ باستان دکتر عالیخانی برگزار نمیشود.