همایش ابن‌سینا در متن آثارش (چهارشنبه یکم شهریورماه ۱۳۹۶)

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۱۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
همایش ابن‌سینا در متن آثارش (چهارشنبه یکم شهریورماه ۱۳۹۶)
حکمت و فلسفه: همایش ابن‌سینا در متن آثارش (چهارشنبه یکم شهریورماه ۱۳۹۶)

همایش ابن‌سینا در متن آثارش (چهارشنبه یکم شهریورماه 1396)