عضوگره فلسفه علوم انسانی اسلامی

حجت الاسلام دکتر محمد حسین زاده

نوشته شده در تاریخ ۱۸:۰۲:۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
حجت الاسلام دکتر محمد حسین زاده
حکمت و فلسفه: حجت الاسلام دکتر حسین زاده مدرک دکترای تخصصی (Ph.D) خود را در رشتۀ حکمت متعالیه از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با معدل ۱۹.۵۶ اخذ نموده است و دروس حوزوی خود را تا اتمام سطح ۴ گذرانده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شناسنامة علمی حجت الاسلام دکتر محمد حسین زاده


تحصیلات:
1¬ . دکترای تخصصی (Ph.D) رشتۀ حکمت متعالیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (معدل کل 19.56).
نمرۀ رسالۀ دکتری: 19.50
نفر اول ورودی و فارغ التحصیلی

2¬ . سطح 4 حوزوی:
موضوع رساله¬ی سطح 4 «ضرورت علّی و اختیار در فلسفه اسلامی»
نمره رساله: درجه عالی (19.50)

3¬. سطح سه حوزوی: معدل 17.61 (حوزه علمیه قم)
موضوع پایان نامه: «حقیقت حمل و اقسام آن (در فلسفه اسلامی) » .
نمره پایان نامه: درجه عالی (نمره 20).


فعالیت های آموزشی در زمینه فلسفه:
1¬ . بدایة الحکمة
2¬ . نهایة الحکمة
3¬ . فراگیری دوره کامل اسفار شامل جلد اوّل ، دوم، سوم ، جلد ششم، هفتم، هشتم و نهم. به وسیله درس گفتار های استاد جوادی آملی و شرح رحیق مختوم در مدّت یک سال و هشت ماه
4¬ . فراگیری تمهید القواعد با صوت استاد جوادی آملی و شرح تحریر تمهید القواعد ایشان در مدّت دوماه
فراگیری شرح فصوص الحکم قیصری با به وسیله درس گفتارهای صوتی
5¬ . دور دوم اسفار شامل جلد اوّل و جلد دوّم و بخشی از جلد سوم.
6¬ . شرکت در درس استاد فیاضی به مدت سه سال
سوابق تدریس
• منطق شهید مطهری
• المنطق مرحوم مظفر جزء اوّل و دوم (دو دوره). مکان: مدرسه شهیدین قم
• المنطق مرحوم مظفر جزء سوم [صناعات خمس] (سه دوره) مکان: مدرسه شهیدین قم
• منطق برهان؛ دو دوره مکان : مرکز تخصصی فلسفه اسلامی (سطح دو)
• منطق پیشرفته؛ مکان مرکز تخصصی فلسفه اسلامی (سطح دو)
• منطق ملاصدرا: مکان: مرکز تخصصی فلسفه اسلامی (سطح سه)
• کلام جدید 2 : مکان: مرکز تخصصصی فلسفه اسلامی (سطح سه)
• فلسفه مقدماتی شهید مطهری [نویسنده عبدالرسول عبودیت] یک دوره . مکان : مرکز تخصصی فلسفه اسلامی
• بدایة الحکمة: دو دوره . مکان : مرکز تخصصی فلسفه اسلامی
• سه دوره تدریس خدا شناسی فلسفی در طرح ولایت
• فلسفه مشاء 1: دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)
• منطق قدیم (سطح 3): مرکز تخصصی فلسفه اسلامی
• مبانی حکمت متعالیه (سطح 3): مرکز تخصصی فلسفه اسلامی (3 دوره)
افتخارات:
1¬. دارای پروندۀ فعال در مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه¬های علمیه به عنوان «استعداد برتر الف»
2¬ . جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ـ استان تهران سال 94
3¬ . جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ـ استان تهران سال 95
4¬. برگزیده شدن رسالۀ سطح 4 به عنوان «اثر شایستۀ تحسین» در هفدهمین دوره کتاب سال حوزه.
سوابق پژوهشی (مقالات):
1¬ . «بررسی استدلال ناپذیری قضایای اوّلی و نتایج متفرع بر آن از دیدگاه آیة الله جوادی آملی»، محمد حسین¬زاده ، غلامرضا فیاضی، فصل نامه علمی ـ پژوهشی (ISC) معرفت فلسفی،شماره 33،پاییز 1390.
2¬ . تغایر خارجی عارض و معروض در معقولات ثانی فلسفی از دیدگاه صدرالمتألهین، محمد حسین-زاده فصل نامه علمی ـ پژوهشی (ISC) حکمت معاصر، سال چهارم، شمارة چهارم، زمستان 1392.
3¬ . اراده آزاد از دیدگاه صدرالمتألهین، محمد حسین¬زاده، فصل¬نامه علمی ـ پژوهشی حکمت معاصر (ISC)، سال پنجم، شمارة اول، بهار 1393.
4¬ . تأمّلی در ادلّه¬ی ضرورت علّی، محمد حسین¬زاده، فصل¬نامه علمی ـ پژوهشی (ISC ) معرفت فلسفی، بهار 1394.
5¬ . تحول مسأله¬ی کلی و جزئی در فلسفه اصالت وجودی ملاصدرا، محمد حسین¬زاده، فصل¬نامه علمی ـ پژوهشی (ISC) خردنامه صدرا، زمستان 1393.
6¬ . نحوه¬ی موجودیت ماهیت در فلسفه¬ی صدرالمتألهین، محمد حسین¬زاده، دوفصل¬نامه علمی ـ پژوهشی (ISC) حکمت صدرایی، شماره 5، پاییز و زمستان 93.
7¬ . نگاه وجودی ملاصدرا به کلیات خمس، فصل¬نامه علمی ـ پژوهشی (ISC ) معرفت فلسفی، شمارۀ 56، تابستان 1396.
8¬ . حقیقت وجوب در قاعده وجوب سابق، فصل نامه علمی ـ پژوهشی آیین حکمت، دارای گواهی پذیرش و در نوبت چاپ.
9¬ . تحولِ حمل در فلسفۀ اصالت وجود، محمد حسین¬زاده، دوفصل¬نامه علمی ـ پژوهشی (ISC) حکمت صدرایی، دارای گواهی پذیرش مقاله و در نوبت چاپ.
10¬ . حمل از دیدگاه آیت الله جوادی آملی با تأکید بر حمل عرفانی ظاهر و مظهر، محمد حسین¬زاده، فصل¬نامه علمی ـ پژوهشی حکمت اسراء، شمارۀ 23، بهار 1394 (ویژه¬نامۀ عرفان).
11¬. سرشت انسان و مسئولیت اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا، محمد حسین¬زاده، اعظم قاسمی، محسن جوادی، هادی وکیلی، فصل¬نامه علمی ـ پژوهشی (ISC) خردنامه صدرا، شماره 87، بهار 1396.

زمینه های مورد علاقه:
• فلسفه و کلام اسلامی
• منطق
• تفسیر آیات و روایات اعتقادی
• رایانامه: phsadra@gmail.com