روز جهانی فلسفه «مفهوم حکمت در ادیان توحیدی»

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
روز جهانی فلسفه «مفهوم حکمت در ادیان توحیدی»
روز جهانی فلسفه «مفهوم حکمت در ادیان توحیدی»

روز جهانی فلسفه «مفهوم حکمت در ادیان توحیدی»