آیین رونمایی از کتاب جدید استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی با عنوان «اختیار در ضرورت هستی»

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
آیین رونمایی از کتاب جدید استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی با عنوان «اختیار در ضرورت هستی»
حکمت و فلسفه: آیین رونمایی از کتاب جدید استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی با عنوان «اختیار در ضرورت هستی»

آیین رونمایی از کتاب جدید استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی با عنوان «اختیار در ضرورت هستی»