همایش بزرگداشت مارتین لینگز با بررسی آرای او در باب هنر دینی

نوشته شده در تاریخ ۱۳:۰۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
همایش بزرگداشت مارتین لینگز با بررسی آرای او در باب هنر دینی
حکمت و فلسفه:

همایش بزرگداشت مارتین لینگز با بررسی آرای او در باب هنر دینی