سخنرانی علمی پروفسور Wilfrid Hodges، استاد بازنشسته کینگز کالج دانشگاه لندن تحت عنوان «ابداع منطقی ابن سینا» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۵۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
سخنرانی علمی  پروفسور Wilfrid Hodges، استاد بازنشسته کینگز کالج دانشگاه لندن  تحت عنوان «ابداع منطقی ابن سینا» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.
حکمت و فلسفه: سخنرانی علمی پروفسور Wilfrid Hodges، استاد بازنشسته کینگز کالج دانشگاه لندن تحت عنوان «ابداع منطقی ابن سینا» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

سخنرانی علمی پروفسور Wilfrid Hodges، استاد بازنشسته کینگز کالج دانشگاه لندن روز دوشنبه 21 خرداد‌ماه  1397 با حضور اعضای محترم هیأت علمی موسسه و دانشجویان دکتری و اساتید و دانشجویان دیگر دانشگاهها در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران  برگزار شد.

در ابتدای این نشست علمی دکتر ضیاء موحد از حضور پرفسور هاجز در مؤسسه تشکر و قدردانی کرد. سپس ایشان سخنرانی خود را با عنوان «ابداع منطقی ابن سینا» ارائه نمود. وی در این سخنرانی علمی به بیان ویژگیهای نوآوری خاص منطق ابن سینا در صورتبندی نظریه قیاس او پرداخت  و  الگوی استدلال معرفتی ارائه شده توسط ابن سینا  را به لحاظ ساختار صوری با  کاربرد نوعی از  «معناشناسی کریپکی» یکسان دانست و به طور مفصل به تشریح این دو موضوع پرداخت.

فایل صوتی کامل سخنرانی ایشان جهت استفاده علاقمندان در بخش مستندات همین گزارش منتشر شده است.