همایش بزرگداشت شیخ اشراق با عنوان «سهروردی در متن آثارش» در سال ۱۳۹۷

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
همایش بزرگداشت شیخ اشراق با عنوان «سهروردی در متن آثارش» در سال ۱۳۹۷
همایش بزرگداشت شیخ اشراق با عنوان «سهروردی در متن آثارش» در سال ۱۳۹۷

همایش بزرگداشت شیخ اشراق با عنوان «سهروردی در متن آثارش» در سال 1397