همایش روز جهانی فلسفه ۱۳۹۷ با عنوان «حکمت و تمدن»؛ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نوشته شده در تاریخ ۰۷:۴۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
همایش روز جهانی فلسفه ۱۳۹۷ با عنوان «حکمت و تمدن»؛ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
همایش روز جهانی فلسفه ۱۳۹۷ با عنوان «حکمت و تمدن»؛ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

همایش روز جهانی فلسفه 1397 با عنوان «حکمت و تمدن»؛ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران