معرفی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛ فعالیتها و دستاوردهای علمی و پژوهشی مؤسسه

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
معرفی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛ فعالیتها و دستاوردهای علمی و پژوهشی مؤسسه
حکمت و فلسفه: معرفی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛ فعالیتها و دستاوردهای علمی و پژوهشی مؤسسه

به مناسبت چهل و پنجمین سال فعالیت موسسه، فیلم کوتاه و منتخبی از فعالیتها و دستاوردهای علمی و پژوهشی موسسه منتشر شد. برای نمایش فیلم  روی صفحه نمایش زیر کلیک نمایید.