روزمه اساتید گروه منطق جهت درج اخذ مجوز شورای گسترش

نوشته شده در تاریخ ۱۸:۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
روزمه اساتید گروه منطق جهت درج اخذ مجوز شورای گسترش
حکمت و فلسفه:

برای مشاهده م روزمه اساتید  از مستندات سمت چپ استفاده نمایید.

پسورد فایلها از طریق سامانه HES ارسال گردیده است.

 

همچنین آدرس رزومه اساتید در لینک های زیر نیز موجود است.
دکتر علی افضلی:
http://www.irip.ir/Home/Single/178
دکتر سید ضیاء موحد:
http://www.irip.ir/Home/Single/155
دکتر سید محمود یوسف ثانی:'
http://www.irip.ir/Home/Single/1691
دکتر اسدالله فلاحی:
http://www.irip.ir/Home/Single/5034
دکتر سید حسین موسویان:
http://www.irip.ir/Home/Single/5036
دکتر شاپور اعتماد:
http://www.irip.ir/Home/Single/1695
دکتر امیر احسان کرباسی زاده:
http://www.irip.ir/Home/Single/182
دکتر لطف الله نبوی:
http://modares.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=23&pageid=6901&tchcode=310050
دکتر مهدی عظمی:
http://www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=56&pageid=6432&tchcode=308255
دکتر مهدی عظمی:
http://ftis.ut.ac.ir/IPPWebV1C034/CuteEditorImageGallary/f_ps_32/mahdiazimi_CV.pdf