روزمه اساتید گروه منطق جهت درج اخذ مجوز شورای گسترش

نوشته شده در تاریخ ۱۸:۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
روزمه اساتید گروه منطق جهت درج اخذ مجوز شورای گسترش
حکمت و فلسفه:

برای مشاهده م روزمه اساتید  از مستندات سمت چپ استفاده نمایید.

پسورد فایلها از طریق سامانه HES ارسال گردیده است.

 

همچنین آدرس رزومه اساتید در لینک های زیر نیز موجود است.
دکتر غلامرضا زکیانی:
http://simap.atu.ac.ir/cv/9693197/

دکتر سید محمود یوسف ثانی:'
http://www.irip.ir/Home/Single/1691

دکتر اسدالله فلاحی:
http://www.irip.ir/Home/Single/5034

دکتر سید ضیاء موحد:
http://www.irip.ir/Home/Single/155

دکتر لطف الله نبوی:
http://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/nabavi_l

دکتر سید محمد علی حجتی:
http://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hojatima

دکتر سید حسین موسویان:
http://www.irip.ir/Home/Single/5036

دکتر مهدی عظمی:
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mahdiazimi

دکتر شاپور اعتماد:
http://www.irip.ir/Home/Single/1695

دکتر داود حسینی:
http://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/davoodhosseini

دکتر علیرضا دارابی: