وظایف و اختیارات معاونت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی:

نوشته شده در تاریخ ۱۹:۲۵:۱۰ ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ و در حوزه های درگاه مؤسسه - ۰ نظر
وظایف و اختیارات معاونت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی:

وظایف و اختیارات معاونت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی:

وظایف و اختیارات معاونت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی:

1. انجام امور مربوط به برنامه‌های پژوهشی، آموزشی و دانشجویی مؤسسه و ارائه پیشنهادها و تغییرات لازم در برنامه‌های مصوب؛
2. فراهم آوردن امکانات لازم برای مطالعه و پژوهش‌های علمی و تاریخی و فرهنگی محققان و دانش‌پژوهان؛
3. ایجاد ارتباط و توسعه مناسبات علمی، تحقیقاتی و فرهنگی با مؤسسات ذیربط در داخل و خارج از کشور و تماس با انجمن‌ها، محققان و هیئت‌های علمی به‌منظور تبادل دستاوردهای علمی و فرهنگی؛
4. فراهم آوردن تسهیلات لازم برای شرکت اعضای هیئت علمی مؤسسه در کنفرانس‌ها و سمینارهای تحقیقاتی، پژوهشی و کنگره‌های علمی و فرهنگی؛
5. بررسی و پیشنهاد عضویت مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران در انجمن‌ها و مجامع بین‌المللی به معاونت ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات کشور؛
6. تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی، آموزشی و دانشجویی و آیین‌نامه‌ها و مقررات و اجرای آن پس از تصویب؛
7. انجام امور مربوط به خدمات ماشینی مؤسسه و تأمین و تجهیز سخت‌افزارها و نرم‌افزارها به‌منظور بالا بردن سطح کارآیی مؤسسه؛
8. ابلاغ برنامه‌ها، قوانین و مقررات پژوهشی، آموزشی و دانشجویی به گروه‌های پژوهشی و واحدها؛
9. سعی و کوشش در رفع نارسایی‌ها و مشکلات پژوهشی، آموزشی و دانشجویی مؤسسه؛
10. انجام اقدامات لازم در مورد ایجاد هماهنگی در امور پژوهشی، آموزشی و دانشجویی گروه‌های پژوهشی به‌منظور اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها؛
11. نظارت بر حسن انجام وظایف کارکنان تحت نظر و ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به معاونت ذیربط در خصوص فعالیت واحد تحت نظر؛
12. انجام سایر وظایف محوله از سوی معاونت ذیربط بر حسب مورد.