برگزیده :

درسگفتارهای دکتر اعوانی در بهار ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: تدریس کتاب «فصوص الحکم» توسط دکتر غلامرضا اعوانی؛ سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰.

صوت کلاس های استاد دینانی از پاییز ۱۳۹۱ تا بهار ۱۳۹۴

۱۳۹۲/۰۱/۲۸ ، ۰ نظر

تدریس کتاب «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام» توسط دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی؛ دوشنبه هر هفته از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰.

تکامل و ذهن (صوت)

۱۳۹۳/۰۷/۰۹ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: .