برگزیده :

گزارش صوتی نشست علمی فلسفه معاصر در ایران و ترکیه

۱۳۹۴/۰۷/۰۶ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: نشست علمی فلسفه معاصر در ایران و ترکیه برگزار شد.

تدریس کتاب الشواهد الربوبیه توسط حجت الاسلام دکتر خسروپناه (صوت)

۱۳۹۳/۰۵/۰۴ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: تدریس کتاب الشواهد الربوبیه توسط حجت الاسلام دکتر خسروپناه

تکامل و فلسفه اخلاق (صوت)

۱۳۹۳/۰۷/۰۹ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: .