۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ، ۰ نظر

فرا رسیدن دوازدهم اردیبهشت ماه روز شهادت استاد مطهری و روز بزرگداشت مقام معلم به جامعه فرهنیگان و فرهیختگانِ علم و دانش و اساتید حوزه و دانشگاه تسلیت و تبریک باد.

۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ، ۰ نظر

« به سوی تصحیح انتقادیِ الهیات الشفاء ابن سینا» با سخنرانی آموس برتولاچی برگزار شد.

سخنرانی دکتر بابک عالیخانی در جمع اعضای هیأت علمی مؤسسه برگزار شد.

«سیری در رسائل تعلیمی سهروردی»

۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ، ۰ نظر

سخنرانی دکتر بابک عالیخانی با عنوان «سیری در رسائل تعلیمی سهروردی» در جمع اعضای هیأت علمی مؤسسه:

تألیف مرحوم دکتر عبد‌الجواد فلاطوری باعنوان

«دگرگونی بنیادی فلسفة یونان در برخورد با شیوة اندیشة اسلامی»

۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ، ۰ نظر

کتاب «دگرگونی بنیادی فلسفة یونان در برخورد با شیوة اندیشة اسلامی» تألیف مرحوم دکتر عبد‌الجواد فلاطوری با ترجمة سید محمدباقر تلغری‌زاده و ویراستاری علمی دکتر بهمن پازوکی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

سخنرانی دکتر خسروپناه در روز بزرگداشت حکیم خواجه نصیر الدین طوسی

خواجه نصیر می‌تواند الگوی تمدن سازی باشد

۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ، ۰ نظر

این نشست چهارشنبه ۵ اسفند در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

سخنرانی دکتر دینانی در روز بزرگداشت حکیم خواجه نصیر الدین طوسی

خواجه نصیر تجسم عقلانیت است/ شهود اندیشه نزد خواجه نصیر

۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ، ۰ نظر

این نشست چهارشنبه ۵ اسفند در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد

سخنرانی دکتر استاد محمد حسین نائیجی در روز بزرگداشت حکیم خواجه نصیر الدین طوسی

با وجود اعتقاد به ۱۰ عقل نزد مشائیان خواجه نصیر را عقل حادی عشر خواندند

۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ، ۰ نظر

این نشست چهارشنبه ۵ اسفند۱۳۹۴ در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد

سخنرانی استاد محمد حسین حشمت پور در روز بزرگداشت حکیم خواجه نصیر الدین طوسی

وحی چون واضح است به طور صحیح به قوای ناطقه می‌رسد

۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ، ۰ نظر

این نشست چهارشنبه ۵ اسفند در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

سخنرانی آقای ابوالقاسم رحمانی در روز بزرگداشت حکیم خواجه نصیر الدین طوسی

پرسش از طبیعت نهایی عالم مهم ترین دغدغه فلاسفه پیش از سقراط بود

۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ، ۰ نظر

این نشست چهارشنبه ۵ اسفند در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد

محتوای برگزیده

Towards a Critical Edition of the Ilāhiyyāt of Avicenna's Kitāb al-Šifāʾ

۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ، ۰ نظر

« به سوی تصحیح انتقادیِ الهیات الشفاء ابن سینا» با سخنرانی آموس برتولاچی برگزار شد.

دوره‌های آموزش آزاد نیمسال دوم تحصیلی 95-1394

۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: برنامه نیمسال دوم تحصیلی 95-1394 دوره‌های آزاد آموزشی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اعلام شد.

کانال تلگرام مؤسسه

۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: کانال تلگرام مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران راه‌اندازی شد.

خواجه نصیر تجسم عقلانیت است/ شهود اندیشه نزد خواجه نصیر

۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ، ۰ نظر

این نشست چهارشنبه 5 اسفند در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد

بیست و هفتمین شماره فصلنامه جاویدان خرد منتشر شد

۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: بیست و هفتمین شماره دو فصلنامه علمی- پژوهشی جاویدان خرد به صاحب امتیازی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

«دگرگونی بنیادی فلسفة یونان در برخورد با شیوة اندیشة اسلامی»

۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ، ۰ نظر

کتاب «دگرگونی بنیادی فلسفة یونان در برخورد با شیوة اندیشة اسلامی» تألیف مرحوم دکتر عبد‌الجواد فلاطوری با ترجمة سید محمدباقر تلغری‌زاده و ویراستاری علمی دکتر بهمن پازوکی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

;